hanhchivu
hanhchivu

Một ngày mưa ngồi trong quán cafe, không muốn nghĩ điều gì xa xôi. Chỉ mong cuộc sống sau này sẽ chầm chậm trôi qua, mang theo hương vị của những tách cafe, rồi mang mình dừng lại ở một ly sữa nóng vì giờ tim chỉ còn đủ chỗ cho những điều dễ chịu nhất.

Are you sure you want to send an invitation to ?
This user has already been invited
You can only invite up to 10 friends
Share to SNS
Link copied.
Paste it somewhere!
Are you sure you want to delete this story?
에게 초대장을 보내시겠습니까?